Šildymo ploksčių pasirinkimas ir kaštų skaičiavimas

Infraraudonųjų spindulių šildymo plokščių efektyvumas bei jų tinkamumas apibrėžiamas trimis pagrindiniais parametrais:

  • Kambario dydis;
  • Šiluminė izoliacija (varža);
  • Išorinės sąlygos (aplinka, darbinė temperatūra ir pn.).

Rekomenduojamas lubų aukštis siekia ne daugiau kaip 2,5-3 m.

Baltijos šalių regionevidutinė žiemos temperatūra lengvai pasiekia -10oC..0oC (pvz., Vilnius).

Remiantis įgyta patirtimi bei gamintojų suteikiama informacija, tam tikrai patalpai reikalingą šilumos galingumą galima parinkti pagal jos šiluminią varžą. Visas patalpas galima suskirstyti į keturis pogrūpius pagal esamus patalpų šilumos nuostolius bei priskirti koeficientus:

  • Gera izoliacija su kitomis palankiomis sąlygomis (nauja statyba arba visiškai apšiltintas pastatas, maži langai, mažai išorinių sienų, minimalūs nuostoliai dėl ventiliacijos) – koef. 1
  • Gera izoliacija (nauja statyba arba visiškai apšiltintas pastatas, tačiau yra tam tikrų nuostolių dėl didelių langų ar pn.) – koef. 2;
  • Patenkinama izoliacija (senos statybos pastatas, pakeisti langai, dalinė izoliacija) – koef. 3;
  • Bloga šilumos izoliacija (senos statybos pastatas, seni langai, nėra papildomo apšildymo) – koef. 4;

 

Žemiau pateikiama rekomenduotina galia skirtingo koeficiento patalpoms apšildyti:

 

Koef. 1 Koef. 2 Koef. 3 Koef. 4
60-70 W/m2 70-80 W/m2 80-100 W/m2 100-120 W/m2

 

Energijos kaštų skaičiavimo pavyzdys.

Tarkime, kad pagal galimus šilumos praradimo nuostolius butas yra priskiriamas patalpoms, kurių koefientas yra 2. Rekomenduotina vidutinė šilumos galia į ploto vienetą – 75 W/m2.

Buto kvadratūra – 45 m2.

Naudojant programuojamą termostatą, šildymo plokštės veikia apie 5-6 valandas per parą. Galime apskaičiuoti, kiek elektros energijos reikia buto šildymui per dieną, per mėnesį.

 

75 W/m2 x 45 m2 x 5 val. / 1000 W = 16.875 kWh

Per mėnesį sunaudojama elektros energija šildymui:

16.875 kWh x 30 d. = 506.25 kWh

Taigi elektros kainai esant 0,12 Eur/kWh, šildymui šalčiausią mėnesį išleistumėte:

506,25 kWh x 0,12 Eur/kWh = 60.75 Eur